Før gardinen tas i bruk:

Når du mottar gardinen, kan det være små plastringer øverst på snoren. Disse skal tilpasses gardinens fulle lengde, før det er mulig å rulle ut gardinen for første gang. Plastringenes funksjon er å stoppe snoren og gardinen i å rulle ut lenger enn man ønsker. Dette er hovedsakelig for å hindre kvelningsulykker.

Advarsel

For å unngå kvelningsfare skal snorene holdes vekk fra barn. Klampen skal monteres minst 1,5 meter fra gulvet, og snoren skal foldes rundt klampen slik at den ikke henger løst. I henhold til EN 13120 skal de medfølgende sikkerhetsanordningene installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, for å redusere risikoen for ulykker.

Trinn 1

Hold rullegardinen opp til vinduskarmen. Marker hvor krokene skal henge.

Trinn 2

Bor små hull og skru inn krokene. Stram eventuelt til krokene med en tang.

Trinn 3

Gardinsnoren rykkes til høyre for å låse, og til venstre for å løsne.