Installasjonsinstruksjoner

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du:

Installerer og monterer rullegardiner med snortrekk
Installerer og monterer rullegardiner med kjedetrekk

Installasjonsinstruksjoner – Rullegardiner med snortrekk

Følgende følger med hvert gardin:

Kroker – To kroker for gardiner fra 30-120 cm i bredden, tre kroker for gardiner over 120 cm i bredden.

En barnesikring / klampe – En viktig del av barnesikringssystemet

Skruer – To skruer for montering av klampen

Når du mottar gardinen, er det to plastringer som sitter på snortrekket. Gardinet rulles ut til ønsket lengde, og ringene plasseres på toppen av låsen, slik at gardinen ikke kan rulles ut lenger enn ønsket. Ringenes funksjon er en viktig del av barnesikkerhetssystemet, og stopper strengene og dermed også gardinen fra å rulle lenger enn lengden du ønsker. Funksjonen er der for å forhindre kvelningsulykker. Hvis et barn vikler seg inn eller henger på snortrekket, får ringene sikkerhetssystemet bak gardinen til å løsne, noe som får gardinet til å falle på gulvet.

Trinn 1

Hold rullegardinen opp til vinduskarmen. Marker hvor krokene skal henge.

Trinn 2

Bor små hull og skru inn krokene. Stram eventuelt til krokene med en tang. Gardinsnoren rykkes til høyre for å låse, og rett ned eller litt til venstre for å løsne.

Trinn 3

Installer den medfølgende barnesikring ikke mindre enn 150 cm fra gulvet. Rull snoren rundt snorholderen for å holde den utilgjengelig for barn. Dette er en viktig barnesikkerhetsinnretning. Når gardinen er rullet ut til ønsket lengde, skjæres snorene slik at de henger utrullet minst 150 cm fra gulvet, for å unngå at det er løse snore som henger og dingler når gardinet rulles ut.

BARN OG SIKKERHET

  • Når du mottar gardinen, kan det være små plastringer øverst på snoren. Disse skal tilpasses gardinens fulle lengde, før det er mulig å rulle ut gardinen for første gang. Plastringenes funksjon er å stoppe snoren og gardinen i å rulle ut lenger enn man ønsker. Dette er hovedsakelig for å hindre kvelningsulykker.
  • Snorholderen må installeres minst 150 cm fra gulvet. Snorene må rulles tett rundt snorholderen når gardinen ikke er i bruk.
  • En patentert barnesikkerhetsfunksjon i plast er plassert på baksiden av gardinen. Dette er en viktig del av barnesikkerhetssystemet. Denne barnesikringen utløses hvis det legges vekt på strengene og gardinen faller til bakken.

ADVARSEL

For å unngå kvelningsfare skal snorene holdes vekk fra barn. Klampen skal monteres minst 1,5 meter fra gulvet, og snoren skal foldes rundt klampen slik at den ikke henger løst. I henhold til EN 13120 skal de medfølgende sikkerhetsanordningene installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, for å redusere risikoen for ulykker.

Installasjonsinstruksjoner – Rullegardiner med kjedetrekk

Følgende følger med hvert gardin:

To beslag

To endestykker for beslag

Barnesikring / kjedeholder – For å holde kjedet helt tett

Vær oppmerksom på at skruer ikke er inkludert, da det avhenger av materialet gardinene er montert på.
Vi anbefaler at ca. 2 stk. per beslag.

Trinn 1

Velg hvordan du monterer beslagene (side – eller toppen av rammen). Skru beslagen inn på ønsket sted i rammen. Forsikre deg om at de henger rett. Merk at skruer ikke er inkludert.

Trinn 2

Sett gardinen inn i beslagene. Sett alltid inn siden med den elastiske endepluggen først, og deretter den andre siden etterpå.

Trinn 3

Legg endestykker for beslag på om nødvendig. De skyves plass fra forsiden.

Trinn 4

Installer barnesikringen på bunnen av kjedet, og pass på at den er helt rett og minst 150 cm fra gulvet.

BARN OG SIKKERHET – RULLEGARDIN MED KJEDETREKK

Barnesikringsutstyr / Kjedespenningsanordning – Holder kjeden under kontinuerlig spenning og fester dem til veggen, slik at kjedet ikke danner en løkke. Installer dette minst 150 cm fra gulvet.

Kjedehøyde – Installer kjedet minst 150 cm fra gulvet.

 

ADVARSEL

For å unngå kvelningsfare skal snorene og kjede holdes vekk fra barn. Kjedespenningsanordning og klampen skal monteres minst 1,5 meter fra gulvet, og snoren skal foldes rundt klampen slik at den ikke henger løst. Kjedet skal være under kontinuerlig spenning og festet til veggen. I henhold til EN 13120 skal de medfølgende sikkerhetsanordningene installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, for å redusere risikoen for ulykker.