Installations instruktioner

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du:

Installerer og monterer rullgardiner med lina
Installerer og monterer rullgardiner med kedjedrag

Installations instruktioner – Rullgardiner med lina

Följande ingår i varje gardin

Krokar – Två krokar för gardiner från 30-120 cm i bredd, tre krokar för gardiner över 120 cm i bredd.

En säkerhetsanordning – En viktig del av fasthållningsanordningen för barn

Skruvar – Två skruvar för montering av säkerhetsanordningen

När du tar emot gardinen finns det två plastringar som sitter på linan. Gardinen rullas ut till önskad längd och ringarna placeras längst upp på låset så att gardinen inte kan rullas ut längre än önskat. Ringarnas funktion är en viktig del av barnsäkerhetssystemet och hindrar linan och därmed även gardinen från att rulla ut längre än den längd du vill ha. Funktionen är där för att förhindra kvävningsolyckor. Om ett barn trasslar sig fast eller hänger i linan, orsakar ringarna att säkerhetssystemet bakom gardinen lossnar, vilket gör att gardinen faller ner på golvet.

STEG 1

Håll rullgardinen upp till fönsterkarmen. Markera där krokarna ska hänga.

STEG 2

Skruva fast krokar i de hål du har borrat. Dra åt krokarna med en tång. Gardinsnören kommer att flyttas rakt ner eller något till höger för att låsa och till vänster för att låsa upp.

STEG 3

Installera den medföljande barnsäkerhetsanordning inte mindre än 150 cm från golvet. Rulla linan runt stränghållaren för att hålla den utom räckhåll för barn. Detta är en viktig barnsäkerhetsanordning. När gardinen har rullats ut till önskad längd skärs linan så att de hänger upprullade minst 150 cm från golvet, för att undvika att några lösa strängar hänger och dinglar när gardinen rullas ut.

VARNING

För att undvika kvävning, bör snörar hållas borta från barn. Montering måste vara minst 1,5 meter från golv, och strängen måste vikas runt så att det inte hänger löst. Enligt EN 13120 måste medföljande säkerhetsanordning installeras och används enligt installationsanvisningarna på dessa anordningar, för att minska risken för en olycka.

Installations instruktioner – Rullgardiner med kedjedrag

Följande ingår i varje gardin

Två beslag

Två ändlock för beslag

Kedjehållare – För att hålla kedjan helt tätt

Observera att skruvar inte ingår, eftersom det beror på materialet på vilket gardinerna är monterade. Vi rekommenderar ca. 2 stk. per gardin.

STEG 1

Välj hur du monterar fästena (sidan – eller överst på ramen / top). Skruva fast fästena på önskad plats i ramen. Se till att fästena hänger rakt. Observera att skruvar inte ingår.

STEG 2

För in persiennen i fästet. Sätt alltid i sidan med den elastiska ändproppen först och sedan den andra sidan efteråt.

STEG 3

Sätt sedan ändkåporna på konsolerna. Skjut locken på plats framifrån.

STEG 4

Installera kedjehållaren minst 150 cm från golvet så att kedjan hänger helt tätt. Kedjehållaren är en viktig barnsäkerhetsanordning.

BARN OCH SÄKERHET

Kedjehållare – Kedjehållaren håller kedjan helt tät och hela vägen, så det ser till att kedjan inte gör en slinga. Detta installeras minst 150 cm från golvet,

Kedjelängd – Kedjan måste installeras minst 150 cm från golvet för att förhindra kvävningsolyckor hos barn

VARNING

För att undvika kvävning, bör snörar hållas borta från barn. Montering måste vara minst 1,5 meter från golv, och strängen måste vikas runt så att det inte hänger löst. Enligt EN 13120 måste medföljande säkerhetsanordning installeras och används enligt installationsanvisningarna på dessa anordningar, för att minska risken för en olycka.