Integritetspolicy

Personuppgifter
Information om Color & Co:s behandling av dina personuppgifter

Color & Co skyddar dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag samt att vi uppfyller gällande regler för dataskydd.
Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du ska göra om du har frågor etc.

1.0 Dataansvarig
Färg & Co
Stubbeled 1a
DK-2950 Vedbaek
Organisationsnr. DK39381990

2.0 Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in information för att kunna uppfylla vårt avtal med dig gällande din beställning hos Color & Co. Följande personuppgifter samlas in när du handlar i vår webbshop:
Namn
Företagsnamn
Adress
E-post
Mobilnummer
Kundnummer
Köphistorik

Beställningsnummer
Samt din kommunikation med oss

Vi samlar bara in de personuppgifter som du själv uppger när du beställer våra produkter.

2.1 Vad använder vi dina personuppgifter för?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina inköp på vår webbsida, inklusive behandling av din beställning, retur och klagomål.
Laglig grund för denna behandling: Överenskommelse

Vi använder dina personuppgifter för att skicka meddelanden om leveransstatus och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem i samband med din beställning.
Vi använder dina personuppgifter för att slutföra dina betalningar.
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundtjänst, via e-post, telefon och sociala medier.
Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantirelaterade krav och produktklagomål.
Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress hos våra externa partners.
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig nyhetsbrev och erbjudanden.
Vi använder dina personuppgifter för att göra paketetiketter så att vi kan leverera varan till dig.

Vi kan använda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för att uppfylla lagstiftningens krav, samt för att kunna besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.
Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke till detta.

Vi använder följande underleverantörer för att behandla dina personuppgifter:
Link Logistics
Google
MailChimp

3.0 Vilka rättigheter har du och hur utövar du dem?
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Color & Co via vår kundtjänst eller info@colorco.dk .

3.1 Rätt till insikt
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om varför vi behandlar uppgifterna samt hur länge vi lagrar dem. Du har också rätt att få en kopia av alla dina personuppgifter.

3.2 Rätt till korrigering
Du har rätt att få ändrat och korrigerat felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig.

3.3 Rätt till invändning
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som vi har registrerat om dig hos Color & Co, skriv till oss på info@colorco.dk
Du har möjlighet att få insikt i vilken information som registrerats om dig och du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter.

3.4 Rätt till radering och begränsning
Vi raderar personuppgifter kontinuerligt.
Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har en aktiv kundrelation med dig/ditt företag.
Om du vill ha raderat dina uppgifter, skriv till oss på info@colorco.dk.

3.5 Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar din personliga information för att kunna slutföra ett avtal med dig eller med ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet (dataöverföring). Det innebär att du har rätt att få dina egna uppgifter i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter från en datahanterare till en annan.

4.0 Vad gör du om du har frågor eller klagomål?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@colorco.dk eller ring: +45 7199 7172. Du kan skicka frågor angående dina rättigheter eller andra frågor om hur vi arbetar med dataskydd och integritet.

Vad händer om vi ändrar vår behandling av personuppgifter? Om vi till exempel behandlar dina personuppgifter för nya ändamål, samlar in fler uppgifter eller delar dina uppgifter med andra företag, då kommer vi att informera dig om detta. Den senaste versionen av denna policy finns alltid publicerad på colorco.dk

5.0 Hur samlar ni in personlig information?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du handlar, kontaktar oss etc.

6.0 Är det valfritt att ange personuppgifter?
Du måsta ange alla dina personuppgifter utom “företag” och “lagrad kreditkortsinformation” när du handlar på vår webbsida.

NYHETSBREV B2B
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om nyheter och lagerstatus.

NYHETSBREV
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om nya produkter och erbjudanden.