Installations instruktioner

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du installerer og monterer rullgardiner med lina
og monterer rullgardiner med kedjedrag

Rullgardiner med lina

Du kommer att behöva:
Blyertspenna, Krokar, Snörhållare, Skruvar, Skruvmejsel

Följande ingår för varje gardin:

 • Krokar – 2/3 krokar beroende på gardinens bredd.
 • Snörehållare – En viktig del av barnsäkerhetssystemet
 • Skruvar – Två skruvar för att montera sladdhållaren

När du får gardinen finns det två plastringar fästa på snörena för snördragningen. Gardinen rullas ut till önskad längd och ringarna placeras i toppen av låset så att gardinen inte kan rullas ut längre än önskat. Ringarnas funktion är en viktig del av barnsäkerhetssystemet och hindrar snörena, och därmed gardinen, från att rullas ut över önskad längd. Funktionen är till för att förhindra kvävningsolyckor. Om ett barn trasslar in sig eller hänger i snörena utlöser ringarna säkerhetssystemet bakom gardinen så att gardinen faller till golvet.


Steg 1 – Håll upp persiennen mot fönsterkarmen. Markera var du vill att krokarna ska hänga och borra hål för krokarna med en liten borr.

Steg 2 – Skruva fast krokarna i fönsterkarmen och dra åt med tång om det behövs. Häng gardinen på krokarna.

Rulla ner: Dra snöret nedåt mot gardinens vänstra sida för att lossa snörlåset. Låt sedan gardinen falla ner genom att låta snörena glida genom fingrarna tills önskad höjd uppnås. Dra sedan snöret något åt höger för att låsa i önskat läge.

Upprullning: Dra snöret rakt nedåt tills önskad position har uppnåtts. Dra sedan snöret något åt höger för att aktivera låset.

Steg 3 – Installera den medföljande sladdhållaren minst 150 cm från golvet. Linda snöret runt snörhållaren för att hålla den utom räckhåll för barn. Detta är en viktig säkerhetsfunktion. När gardinen är utrullad till önskad längd klipper du av snörena så att de hänger utrullade minst 150 cm från golvet. Detta för att säkerställa att det inte finns några lösa snören som dinglar när gardinen rullas ut.

BARN OCH SÄKERHET

När du får gardinen sitter det några plastringar på snörena. Ringarna måste lossas längs hela gardinen innan du kan rulla ut den för första gången. Ringarnas funktion är att förhindra att gardinen rullas ut längre än önskat.
Sladdhållaren måste monteras minst 150 cm från golvet. Snörena måste vara ordentligt lindade runt snörhållaren när gardinen inte används.
På gardinens baksida finns en patenterad barnsäkerhetsfunktion i plast. Detta är en viktig del av barnsäkerhetssystemet. Barnsäkringen utlöses om snörena belastas med vikt och gardinen faller till marken.

VARNING!
Små barn kan kvävas av öglor i kedjor och sladdar som används för att manövrera gardinprodukter. Enligt direktivet EN 13120 måste de medföljande säkerhetsanordningarna installeras och användas i enlighet med installationsanvisningarna för att minska risken för en olycka. För att undvika detta bör följande försiktighetsåtgärder vidtas.

 1. Sladd-/kedjehållaren måste monteras minst 1,5 meter från golvet och sladden och kedjan måste lindas/hängas tätt runt den så att den inte hänger löst.
 2. Flytta sängar, spjälsängar och andra möbler bort från sladdarna så att små barn inte kan använda möblerna för att nå sladdarna.
 3. Undvik att knyta ihop sladdarna. Se till att sladden inte gör en ögla.

Rullgardiner med kedjedrag

Innan du börjar

Du kommer att behöva:
Blyertspenna, Konsoler, Gavlar, Barnlås, Borrmaskin

Följande ingår för varje gardin:

 • Två konsoler
 • Två ändlock för fästen
 • En barnsäkerhetsanordning/kedjehållare – för att hålla fast kedjan ordentligt

Observera att skruvar inte ingår, eftersom det beror på vilket material gardinerna ska monteras på.
Vi rekommenderar att du använder ca två skruvar per fäste.

Step 1
Vælg, hvordan beslagene skal monteres (siden – eller toppen af karmen). Skru beslagene ind det ønskede sted i karmen. Kontroller at beslagene hænger lige.

Steg 2
För in persiennen i kopplingen. Sätt alltid i sidan med den fjädrande ändpluggen först och sedan den andra sidan.

Steg 3
Fäst sedan gavlarna på konsolerna. Skjut in kåporna på plats framifrån.

Steg 4
Montera kedjehållaren minst 150 cm från golvet så att kedjan hänger stadigt. Kedjehållaren är en viktig barnsäkerhetsanordning.

BARN OCH SÄKERHET

Kedjehållare: Kedjehållaren håller kedjan tätt intill väggen och ser till att den inte slingrar sig. Den installeras minst 150 cm från golvet,

Kedjans längd: Kedjan måste installeras minst 150 cm från golvet för att förhindra kvävningsolyckor hos barn.

VARNING!
Små barn kan kvävas av öglor i kedjor och sladdar som används för att manövrera
gardinprodukter. Enligt EN 13120 måste de medföljande säkerhetsanordningarna installeras och användas i enlighet med installationsanvisningarna för att minska risken för en olycka. För att undvika detta bör följande försiktighetsåtgärder vidtas.

 • Sladd-/kedjehållaren måste monteras minst 1,5 meter från golvet och sladden och kedjan måste lindas/hängas tätt runt den så att den inte hänger löst.
 • Flytta sängar, spjälsängar och andra möbler bort från sladdarna så att små barn inte kan använda möblerna för att nå sladdarna.
 • Undvik att knyta ihop sladdarna. Se till att sladden inte gör en ögla.

NYHETSBREV B2B
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om nyheter och lagerstatus.

NYHETSBREV
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om nya produkter och erbjudanden.