Siden våre varer sendes fra Danmark, er det ikke beregnet merverdiavgift på dem. Men det vil bli beregnet merverdiavgift når pakken hentes i Norge. Dessuten skal det betales et tollgebyr på 5,5% når varen hentes.

Forsaet

Vi holder stengt i uke 29 og 30, og du bør forvente en lengre leveringstid enn normalt.

X