Siden våre varer sendes fra Danmark, er det ikke beregnet merverdiavgift på dem. Men det vil bli beregnet merverdiavgift når pakken hentes i Norge. Dessuten skal det betales et tollgebyr på 5,5% når varen hentes.

Forsaet