Installasjonsinstruksjoner

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du installerer og monterer rullegardiner med snortrekk og rullegardiner med kjedetrekk.
rullegardiner med kjedetrekk.

Installasjonsinstruksjoner – Rullegardiner med snortrekk

Før du begynner

Du trenger følgende:
Blyant, Kroker, Snorholder, Skruer, Skrutrekker

Følgende følger med til hvert gardin:

 • Kroker – 2 til 3 kroker alt efter bredden på gardinet.
 • En klame – En viktig del av barnesikringssystemet
 • Skruer – To skruer for montering av klampen

Når du mottar gardinen, er det to plastringer som sitter på snortrekket. Gardinet rulles ut til ønsket lengde, og ringene plasseres på toppen av låsen, slik at gardinen ikke kan rulles ut lenger enn ønsket. Ringenes funksjon er en viktig del av barnesikkerhetssystemet, og stopper strengene og dermed også gardinen fra å rulle lenger enn lengden du ønsker. Funksjonen er der for å forhindre kvelningsulykker. Hvis et barn vikler seg inn eller henger på snortrekket, får ringene sikkerhetssystemet bak gardinen til å løsne, noe som får gardinet til å falle på gulvet.


Trinn 1 – Hold rullegardinen opp til vinduskarmen. Marker hvor krokene skal henge.

Trinn 2 – Bor små hull og skru inn krokene. Stram eventuelt til krokene med en tang. Gardinsnoren rykkes til høyre for å låse, og rett ned eller litt til venstre for å løsne.

Trinn 3 – Installer den medfølgende barnesikring ikke mindre enn 150 cm fra gulvet. Rull snoren rundt snorholderen for å holde den utilgjengelig for barn. Dette er en viktig barnesikkerhetsinnretning. Når gardinen er rullet ut til ønsket lengde, skjæres snorene slik at de henger utrullet minst 150 cm fra gulvet, for å unngå at det er løse snore som henger og dingler når gardinet rulles ut.

BARN OG SIKKERHET

 • Når du mottar gardinen, kan det være små plastringer øverst på snoren. Disse skal tilpasses gardinens fulle lengde, før det er mulig å rulle ut gardinen for første gang. Plastringenes funksjon er å stoppe snoren og gardinen i å rulle ut lenger enn man ønsker. Dette er hovedsakelig for å hindre kvelningsulykker.
 • Snorholderen må installeres minst 150 cm fra gulvet. Snorene må rulles tett rundt snorholderen når gardinen ikke er i bruk.
 • En patentert barnesikkerhetsfunksjon i plast er plassert på baksiden av gardinen. Dette er en viktig del av barnesikkerhetssystemet. Denne barnesikringen utløses hvis det legges vekt på strengene og gardinen faller til bakken.

ADVARSEL!
For å unngå kvelningsfare skal snorene holdes vekk fra barn. Klampen skal monteres minst 1,5 meter fra gulvet, og snoren skal foldes rundt klampen slik at den ikke henger løst. I henhold til EN 13120 skal de medfølgende sikkerhetsanordningene installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, for å redusere risikoen for ulykker.

Installasjonsinstruksjoner – Rullegardiner med kjedetrekk

Før du begynner

Dette trenger du:
Blyant, Festemidler, Endestykker, Barnesikring, Boremaskin

Følgende følger med hver gardin:

 • To braketter
 • To endestykker til beslagene
 • Barnesikring/kjedeholder – for å holde kjedet godt fast.

Vi gjør oppmerksom på at skruer ikke er inkludert, da det avhenger av hvilket materiale gardinene skal monteres på.
Vi anbefaler å bruke ca. to skruer per brakett.

Trinn 1
Velg hvordan du monterer beslagene (side – eller toppen av rammen). Skru beslagen inn på ønsket sted i rammen. Forsikre deg om at de henger rett. Merk at skruer ikke er inkludert.

Trinn 2
Sett gardinen inn i beslagene. Sett alltid inn siden med den elastiske endepluggen først, og deretter den andre siden etterpå.

Trinn 3
Legg endestykker for beslag på om nødvendig. De skyves plass fra forsiden.

Trinn 4
Installer barnesikringen på bunnen av kjedet, og pass på at den er helt rett og minst 150 cm fra gulvet.

BARN OG SIKKERHET

 • Kjedeholder: Kjedeholderen holder kjedet fast og i flukt med veggen, slik at kjedet ikke slynger seg. Denne monteres minst 150 cm fra gulvet,
 • Kjettinglengde: Kjettingen må monteres minst 150 cm fra gulvet for å forhindre kvelningsulykker hos barn.

ADVARSEL!
Små barn kan kveles av løkker på kjeder og snorer som brukes til å betjene gardinprodukter.
gardinprodukter. I henhold til EN 13120 må de medfølgende sikkerhetsinnretningene installeres og brukes i henhold til installasjonsinstruksjonene for å redusere risikoen for ulykker. For å unngå dette bør følgende forholdsregler tas.

 1. Lednings-/kjedeholderen må monteres minst 1,5 meter over gulvet, og ledningen og kjedet må vikles/henges stramt rundt den slik at den ikke henger løst.
 2. Flytt senger, barnesenger og andre møbler bort fra ledningene slik at små barn ikke kan bruke møblene til å nå ledningene.
 3. Unngå å knytte ledningene sammen. Pass på at ledningen ikke lager en løkke. 

NYHETSBREV B2B
Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om nyheter og lagerstatus.

NYHETSBREV
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og motta informasjon om nye produkter og tilbud.

Fristen for å bestille tilpassede gardiner før jul, er 23. november.
Les mer