Monteringsvejledning

Når du modtager gardinet, kan der sidde nogle små plastikringe øverst på snoretrækket. Ringene skal løsnes i gardinets fulde længde, før du kan rulle gardinet ud første gang. Ringenes funktion er at stoppe snoren og dermed også gardinet i at rulle længere ud, end den længde man ønsker. Funktionen er til for at forhindre kvælningsulykker.

Advarsel!

For at undgå kvælningsfare skal snorene holdes væk fra børn. Klampen skal monteres mindst 1,5 meter fra gulvet, og snoren skal vikles omkring klampen, så den ikke hænger løst. I henhold til EN 13120 skal de medfølgende sikkerhedsanordninger installeres og bruges i henhold til installationsvejledningen for at reducere risikoen for ulykker.

Trin 1

Hold rullegardinet op til vinduesrammen. Markér hvor krogene skal hænge, og bor evt. huller til krogene.

Trin 2

Skru krogene ind i hullerne, og stram evt. krogene med en tang.

Trin 3

Gardinsnoren rykkes til højre for at låse og til venstre for at låse op.